Van Grens tot Maas
vlagNL vlagEN

Stichting MAASKETEN Jan van Eyck v.z.w.

De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, de bewoners aan weerszijden van de Maas in Belgisch Limburg, Nederlands Limburg en de Duitse Selfkant nauwer met elkaar in contact te brengen en daardoor te laten ervaren dat zij langs de lijnen van de historie, de taal, de cultuur en de godsdienst eeuwenlang zeer hecht met elkaar verbonden zijn, een en ander in de meeste ruime zin van het woord.

De vzw tracht het doel onder meer te bereiken door:

  • het bevorderen en bewaken van de taal, cultuur en landschap van het Maasland;
  • het houden en organiseren van (studie)bijeenkomsten;
  • het (doen) samenstellen en uitbrengen van rapporten, studies, adviezen en publicaties;
  • het meewerken aan en/of het uitreiken van prijzen aan diegenen die zich naar de mening van de stichting op bijzondere wijze hebben ingezet om de doelstelling van de stichting te bereiken;
  • het leggen en onderhouden van contacten en waar nodig samenwerken met andere instellingen die zich met een soortgelijke doelstelling bezighouden;
  • andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Samenwerkingsverband van het grensgebied der beide Limburgen en de Selfkant, gesticht in 1966