vlagNL vlagEN
Van Grens tot Maas

Projecten => symposia

SYMPOSIUM Van Grens tot Maaster gelegenheid van het vijftigjarig jubileum

Ontmoetingscentrum Elen -5 november 2016

De Maasketen Jan van Eyck viert dit jaar haar gouden jubileum.En hoe!Voordeze gelegenheid werd een prestigieus symposium opgezet. Het doel van deze dag was terug te kijken naar de oogmerken van de stichtersin 1966: het stimuleren van niet-gouvernementeel overleg en samenwerking op cultureel vlak over de grensvan de beide Limburgen heen met inbegrip van de Duitstalige Selfkant.Dezefeestdag beoogde ook vooruit te kijken en deuitdaging omverdere begeesterende banden voorop te stellen.

Een zeventigtal aanwezigen hebben genoten van een inspirerende feestdag, maar vooral ook van elkaars bemoedigend gezelschap. Peer Boselie, voorzitter van de Maasketen, nammet panache de rol van gastheer en zeer gesmaakte presentator van deze dag voor zijn rekening.

..lees verder - 73

Symposium "De Weense wals" - Millen, 7 november 2015

7 november 2015 was het symposium van de Maasketen over "De Weense Wals", waarbij ruim 60 belangstellenden uit het Euregiogebied rond Sittard in de Zehntscheune van Millen interessante referaten volgden van lic. Frank decat uit Sint Truiden en prof. Dr Frank Pohle uit Aken. Beiden spraken over de gevolgen voor ons deel van de Euregio van de overgang van Frankrijk naar respectievelijk Pruisen en Nederland in de jaren 1814-1815. Na de pauze zorgden Kreistagsabgeortnete Norbert Reyans en lid van deMaasketen Guus Janssen voor vertaling van de thematiek naar onze huidige situatie.

Über 60 interessierte Zuhörer aus dem Kreisgebiet und den benachbarten niederländischen und belgischen Limburgen folgten am 7en November 2015 den Ausführungen der Referenten.
Frank Dekat aus Belgien erklärte die Folge ..lees verder - 66