vlagNL vlagEN
Van Grens tot Maas

Projecten => eigen publicaties

De maasband

Een van de doelstellingen van de Maasketen is de bewoners van de Maasoevers en het achterland ervan wijzen op gemeenschappelijke elementen in hun verleden en heden. Dat kan onder meer gebeuren door publicaties. Al in de jaren zestig kwam zo de Maaslandkaart met de erbij behorende gids tot stand. In de jaren negentig is een geactualiseerde versie van de Maaslandgids gepubliceerd. Daarna rijpte het idee om een Maasoverschrijdende reeks op te bouwen, waarin met intervallen van enkele jaren artikelen over verleden, heden en toekomst van het Maasgebied het licht zouden kunnen zien. De boekwerkjes kregen de naam: De Maasband, opstellen over het Maasland. Inmiddels zijn twee delen verschenen in 2001 en 2006. In de twee banden vindt men onder meer bijdragen over geologie en landschap, toneel en poëzie, herbergen, legenden, monumenten, kerkelijk en wereldlijk verleden, ..lees verder - 7

Maaslandgids

De maasketen “Jan van Eyck” werd in 1966 in Elen opgericht met het doel de bewoners aan weerszijden van de Maas nauwer met elkaar in contact te brengen en daardoor te laten ervaren dat zij langs de lijnen van de historie, de taal, de cultuur en de godsdienst eeuwenlang zeer hecht met elkaar verbonden zijn. Dit bewustzijnsproces van verbondenheid en zelfs verwantschap dreigde geleidelijk aan geheel verloren te gaan niet alleen als gevolg van willekeurige politieke grenzentrekkerij in 1839 maar ook door bijvoorbeeld het wegvallen van de tientallen veerponten tussen dorpen en gehuchten op de beide oevers. Zo trad er in een erlatief kort tijdsbestek een vervreemdingsproces op dat nauwelijks om te buigen leek. De oprichting van de Maasketen “Jan van Eyck”, in wat men een pré-euregionaal tijdperk zou kunnen noemen, heeft ongetwijfeld bijge ..lees verder - 8


Tussen Brug en Pont

De Limburgse Maas

“Tussen Brug en Pont” is een gids over een fraai stukje Limburgs Maasland, dat nog al te vaak “de Grensmaas” wordt genoemd. In 1839 werd bij de scheidin ..lees verder - 9

01-01-2015
Die Maasketen Jan van Eyck

Geschichte hängt in besonderem Maße mit Identität zusammen: Verändere die Geschichte und die Identität verändert sich. Unsere Euregio hat eine lange Geschic ..lees verder - 51