Startpagina.
50 jaar.
Nieuws.
De Stichting.
Doel.
Limburgcharter.
Van grens tot maas.
Prijzen.
Eigen publicaties.
Activiteiten.
Pijnpunten.
Kalender.
Interlimburgse publicaties.
In memoriam.
Contact.
Links.

Schooluitwisseling

 

Zinvol streven

In de ruim veertig jaar van haar bestaan heeft de Maasketen “Jan van Eyck” zich ervoor beijverd in haar werkgebied, de Limburgse Maas, scholen voor basis- c.q. lageronderwijs op vaste uitwisselingsbasis met elkaar in contact te brengen, met als onderliggende gedachte de integratie van de beide Maaslanden te bevorderen vanuit regelmatige ontmoetingen tussen de jongste bewoners van dit gebied.

Jarenlang hebben scholen uit Stein en Eijsden (B), Obbicht/Grevenbicht en Dilsen en Berg aan de Maas en Stokkem intensieve contacten onderhouden, die helaas vooral door gebrek aan financiële middelen en geschikte programma’s weer verloren zijn gegaan. Daar staat tegenover dat de scholen van Rotem (B) en Heel al bijna dertig jaar een hechte band met elkaar onderhouden door elkaar jaarlijks diverse keren te ontmoeten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hernieuwde plannen

De reacties van directies, leerkrachten en van leerlingen zijn zo positief, dat op dit ogenblik plannen worden uitgewerkt om scholen voor basis- c.q. lageronderwijs van alle plaatsen liggend aan de Limburgse Maas binnen een tijdsbestek van drie jaar op uitwisselingsbasis met elkaar in contact te brengen. Daarbij primair gebruik makend van het museale en educatieve aanbod dat in het werkgebied Van Maasketen rijkelijk aanwezig is. Te denken valt hier b.v. aan de educatieve programma’s die ontwikkeld zijn door de directie en medewerkers van De Wissen, het Bezoekerscentrum van de Maas en de Vlechtkunst.

Op dit moment vindt er jaarlijks een schooluitwisseling plaats tussen de basisschool uit Grevenbicht en de basisschool uit Elen (B). Foto’s en een verslag zijn op deze website te vinden voor de jaren 2011, 2012 en 2013.

vergroting