Startpagina.
50 jaar.
Nieuws.
De Stichting.
Doel.
Limburgcharter.
Van grens tot maas.
Prijzen.
Eigen publicaties.
Activiteiten.
Pijnpunten.
Kalender.
Interlimburgse publicaties.
In memoriam.
Contact.
Links.

In het werkgebied van de Maasketen zijn er meerdere, eerder kleinschalige volkskundige musea.

Het is de bedoeling om via onderlinge contacten aan ervaringsuitwisseling te doen rond het collectiebeheer. In deze projectfase pleit de Maasketen voor lichte vormen van samenwerking. We denken hierbij aan : kennis en collecties uitwisselen, bruikleen van elkaars materiaal en het organiseren van gemeenschappelijke activiteiten.

Een museuminventaris wordt daarom best gefocust op kerntaken en doelgroepen zodat de samenwerkingsmogelijkheden kunnen verfijnd worden

 

Samen naar buiten treden, betekent ook dat de communicatiekracht versterkt wordt, waar deze nu eerder fragmentarisch en beperkt is

De fietsroutenetwerken in het Maasketengebied zijn een opportuniteit om deze musea uit te lichten op deze routes met naamvermelding, openingsuren e.d.

Bijzonder voor leerkrachten kan via grensoverschrijdende opendeurdagen het educatief museumaanbod korter bij de scholen gebracht worden.

Daarom worden ook mogelijkheden gezocht om onder de koepel van landelijke opendeur dagen (erfgoed, musea) een grensoverschrijdend bezoekaanbod te ontwikkelen.