Startpagina.
50 jaar.
Nieuws.
De Stichting.
Doel.
Limburgcharter.
Van grens tot maas.
Prijzen.
Eigen publicaties.
Activiteiten.
Pijnpunten.
Kalender.
Interlimburgse publicaties.
In memoriam.
Contact.
Links.

 

Om grensoverschrijdende activiteiten te stimuleren en te waardering werd door de Maasketen “Jan van Eyck” een tweetal prijzen ingesteld, t.w.:

Ø De 2 jaarlijkse Kanunnik Coenen Prijs. Deze wordt toegekend aan personen  of verenigingen die zich langdurig verdienstelijk hebben gemaakt door het organiseren van  grensoverschrijdende activiteiten met een sterk samenbindend karakter. De prijs bestaat uit een sculptuur van “de Veerman” en een gekalligrafeerde oorkonde.

De KCP werd inmiddels toegekende aan verdienstelijke personen uit alle gradaties van de samenleving, van veerman tot gouverneur. Een lijst van laureaten is in voorbereiding.

 

Ø De 2 jaarlijks toe te Pater Sangers Prijs. De PSP wordt verleend aan verenigingen of organisaties die zich in grensoverschrijdende zin bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het brede terrein van de cultuur en de cultuurhistorie, zeer in het bijzonder de literatuur en de kunstuitingen betreffende.

De PSP bestaat uit een geldbedrag van € 1.150 en een gekalligrafeerde oorkonde. Tot zijn recent overlijden werden de kosten van de PSP gedragen door de heer John Janssen, ondernemer in ruste, te Maastricht. Ook van de laureaten van de PSP is een overzichtslijst in voorbereiding.