Startpagina.
50 jaar.
Nieuws.
De Stichting.
Doel.
Limburgcharter.
Van grens tot maas.
Prijzen.
Eigen publicaties.
Activiteiten.
Pijnpunten.
Kalender.
Interlimburgse publicaties.
In memoriam.
Contact.
Links.

Kanunnik-Coenen-Prijs

 

Algemeen:

De Kanunnik Coenen Prijs (KCP) is vernoemd naar Kanunnik dr. Jozef Coenen, die in 1870 in Elen werd geboren en na een zeer werkzaam en vruchtbaar leven in 1958 te Gellik overleed.

Kanunnik Coenen was een Groot-Limburger in tweeërlei opzicht. Allereerst heeft hij als priester, schrijver, bouwheer en historicus baanbrekend werk gedaan voor zijn geliefde gewest en haar bewoners. Daarnaast droeg hij in zijn omvangrijk oeuvre als historicus de Groot-Limburgse gedachte uit, die in het “Europa zonder Grenzen” in het algemeen in de Euregio in het bijzonder als een grote verrijking wordt ervaren.

Vanwege zijn grensoverschrijdende werkzaamheden was Kanunnik Coenen voor de Maasketen “Jan van Eyck” het grote voorbeeld om haar activiteiten daarop af te stemmen. Daarom werd de naam van Kanunnik Coenen verbonden aan de prijs, die mensen en/of instellingen wil eren en waarderen voor werkzaamheden gedurende een lange periode verricht om mensen aan weerszijden van de Maas dichter bij elkaar te brengen tegen het gegeven van een gemeenschappelijke taalkundige, godsdienstige, historische en volksculturele achtergrond.

 

De jury

De KCP wordt tweejaarlijks door de Maasketen “Jan van Eyck” toegekend op voordracht van een onafhankelijk optredende jury, ingesteld door het bestuur van de Maasketen en bestaande uit de volgende personen. De jury legt de kandidaatstelling van de laureaat ter bekrachtiging voor aan het bestuur van de Maasketen “Jan van Eyck”.

 

De prijs bestaat uit een sculptuur van “de Veerman” en een gekalligrafeerde oorkonde. De KCP werd inmiddels toegekende aan verdienstelijke personen uit alle gradaties van de samenleving, van veerman tot gouverneur.

 

Klik hier voor een overzicht van de uitreikingen van de Kanunnik-Coenen prijs.

 

Klik hier voor informatie over de Kanunnik Coenenprijs uitreiking 2014!