Startpagina.
50 jaar.
Nieuws.
De Stichting.
Doel.
Limburgcharter.
Van grens tot maas.
Prijzen.
Eigen publicaties.
Activiteiten.
Pijnpunten.
Kalender.
Interlimburgse publicaties.
In memoriam.
Contact.
Links.

Pater-Sangers-Prijs

 

Oorsprong en doelstelling

De Pater Sangersprijs werd ingesteld door de Maasketen “Jan van Eyck” op initiatief van wijlen de heer J.C. Janssen uit Maastricht. De heer Janssen wilde dat de naam van Kruisheer Willem Sangers na diens overlijden in 1987 verbonden werd aan een prijs voor verenigingen of personen die zich inzetten voor het  cultureel erfgoed in het Maasland en de aangrenzende gebieden. Na het overlijden van dhr. J.C. Janssen heeft dhr. Frits Schrouff, ondernemer, woonachtig in Neerharen-Lanaken zich bereid verklaard om deze prijs tot 2015 financieel te steunen.
 

Pater Sangers is bij zeer velen bekend als de promotor van de culturele integratie van Nederlands- en Belgisch-Limburg en de Duitse Selfkant. Als geboren en getogen Maaslander en als professioneel historicus verwees hij terecht naar de hechte banden die in het verleden steeds hebben bestaan tussen de drie regio’s.

Na het overlijden van de heer Janssen heeft de heer Frits Schrouff uit het Belgische Rekem de Pater Sangers Prijs tot 2015 onder zijn hoede genomen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De prijs en de criteria

De Pater Sangersprijs wordt tweejaarlijks uitgereikt, bij voorkeur tijdens de Inter-Limburgse Boekenbeurs. Om praktisch-organisatorische redenen wordt geopteerd voor het toekennen van de prijs op voordracht, waarbij de volgende criteria gelden:

Ø Het gaat om verenigingen of personen die niet beroepsmatig bezig zijn met aspecten  van  de regionale cultuur.

Ø Dit “bezig zijn” betekent: onderzoek dat uitmondt in publicaties, tentoonstellingen en/of andere publieksgerichte activiteiten, het instandhouden van cultuurmonumenten (conservering, restauratie) en het op artistieke wijze uitdragen van deze cultuur.

Ø De regio betreft Belgisch- en Nederlands-Limburg, alsmede de Duitse Selfkant.

Ø Het bindende element tussen de omschreven gebieden in de cultuurstudie, cultuurconservering en cultuurschepping (conform de achtergrond waartegen Pater Sangers steeds de gebieden aan beide zijden van de Maas tot elkaar poogde te brengen en conform de doelstelling van de Maasketen) geniet prioriteit, maar is geen dwingende voorwaarde,

Ø De prijs kan een bekroning zijn van gepresteerd werk of een stimulans voor toekomstig werk.

 

Heel wat actieve heemkundige groeperingen met een onuitwisbare reputatie mochten zich met deze Prijs geëerd weten :

Ø   1991 : De Maasketen Jan van Eyck.

Ø   1993 : de Vereniging voor Dialect- en  Naamkunde.

Ø   1995 : het Land van Herle.

Ø 1997 : de federatie voor Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg  

Ø   1999 : de Stichting Charles Beltjens (Sittard).

Ø   2001 : De Maaseikenaar.

Ø   2003 : de Geschied- en Heemkundige Kring "Het Land van Thorn".

Ø   2006 : de Kunstkring "Arnold Sauwen" van Stokkem.

Ø   2007 : de Heimatvereinigung van Selfkant.

Ø 2009: de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Studiekring Sint-Ursula (GOSSU) van Lanaken.

Ø   2011: Amici Insulae te Stevensweert

Ø   2013: Laureaat ‘Historie Sittards Verleden’

 

Klik hier voor een volledig overzicht van de uitreikingen van de Pater Sangersprijs